ANNONS

Eget väskmärke?

/

Skärmavbild 2014-06-25 kl. 08.47.14

Svar: Vad kul! Väskor är en bra marknad, jag menar, de flesta kvinnor bär ju faktiskt runt på en varje dag – Livet ut. (Min favorit till vardags är min Mulberry Lana del Ray). Mitt bästa tips är faktiskt att komma i kontakt med någon som redan gör din dröm. Lyckas man få till en lunch eller bara några mail med frågor som besvaras så är det guld värt. En tjej som du kan inspireras av och ta kontakt med är Siah som drog igång Bel & Jaz för några år sedan från egen ficka. Hon är en ung svensk kvinna och producerar sina väskor i Italien. Löwengrip Care & Colors necessär är faktiskt designad av Siah.

Produktion är en dröm men det är också lite krångligt. Och krångligt menar jag att allting tar tid och är anpassat efter stora bolag. Oftast är det billigare att producera ju längre ifrån Sverige du kommer (Asien) men det innebär också olika kulturer, tuffare med juridiken/avtal och att du inte kan vara där på plats så ofta. Vi har ju produktion i Portugal för Flattered. Det är bara några få timmar med flyg men det är ändå betydligt krångligare än att jobba med LCC:s fabriker i Sverige. En annan grej är att fabrikerna ofta har ett hög minimum-antal. 500 väskor är mycket för ett nystartat bolag att ha som lager (binder kapital) men färre än så är svårt att producera. Dessutom vill dom ha en förskottsbetalning (försök alltid att förhandla det) och dina framtida återförsäljare som kommer sälja dina väskor vill ha 30-60 dagar på sig att betala. Eller i sämsta fall, kommission. Du får pengar när väskan säljs i butik/nätshopen. Vilket betyder att du måste en rätt stor summa som är låst tills alla väskor är sålda och du har fått betalt.

Så, om vi ska bara summera det tråkiga/tuffa:
1. Hitta en fabrik som kan producera artiklar.
2. Se till att du har en tillräcklig marginal så att du har råd att ha återförsäljare
3. Försök få till en trygg försäljningskanal i början. Att sälja på din egen webshop är ju alltid bra (du får mest marginal) men räcker det? Kan du hitta andra butiker som vill ta in väskan, kan du få till ett avtal på det innan du trycker på produktionsknappen? Så slipper du lager.

… Men. Allting går. Brinner man för något, lägger all sin energi och inte ger upp så når man målet tillslut. Ingenting är enkelt. Men jag som entreprenör kan säga att det är värt varenda krona, varenda minut av slit. Det bästa med att bara entreprenör är nog att skapa, göra något av inget :- )

[showhide type=”post” more_text=”Show english translation…” less_text=”Show less…”]

Hey! I need your advice and your ideas 😉 I’ve wanted to design and sketch my own bags. I know, it’s something ”all girls” want. But I have a thousand ideas that I just want to and feel I need to make happen. And as I always say, why should it be impossible? But where do I start? You’ve started so many things up from scratch, so you would know. My question to you is, how do i do it? Where would you start? Who would you contact? A lot of hugs from the North! 🙂 / Josefine

Answer: That’s awesome! Bags are a good bet, I mena, most women carry one around every day – for their whole life. (My favorite for everyday wear is my Mulberry Lana del Ray. My best tips is to get in touch with someone who is living your dream. If you manage to score a lunch of just an email with some questions that get answered that’s a big first step. A girl that you could take inspiration from and contact is Siah who  started up Bel & Jaz a few years back out of her own pocket. She’s a young Swedish woman who produces bags in Italy. Löwengrip Care & Colors wash bag is actually designed by Siah.

Getting to the production stage is a dream, but a bit tricky. By tricky I mean that everything takes time and needs to be adjusted to big companies. Usually the production costs get lower the farther from Sweden you get (Asia) but it also means that you have to deal with a different culture, foreign legislation/ deals and that it’s hard to visit on site. We produce Flattered in Portugal. It’s only a few hours away with a plane but it’s still much trickier than working with LCC’s factories in Sweden. Another hurdle is that the factories usually have a high minimum order, 500 bags is a lot for a start-up to keep in storage (reduces liquidity) but a smaller number than that is hard to produce. In addition to that most producers want an advance (always try to negotiate it) and your future retailers that sell the bags will want 30-60 days to pay you. Or in the worst case scenario, they pay commission. That means that you only get paid when they sell a bag. Which in turn means that you nee a lot of start-up capital that you can afford to tie up until all of the bags are sold and you get paid.

So to sum up the boring and hard stuff:
1. Find a factory with a low minimum order
2. Make sure that your margins are high enough for you to be able to afford retailers
3. Try to get a secure sales medium at the start. To sell through your own webshop is always a good idea (your margins increase) but is that enough? If you can find other retailers that can sell the bag to sign an order before the production takes off? That’ll save you on storage.

… But. Nothing’s impossible. If your heart is in it, you put all of your energy into it and don’t give up, you will reach the goal eventually. It’s not easy, but as an entrepreneur I can vouch for it being worth every penny and every minute of hard work. The best thing about being an entrepreneur is to be able to create and make something out of nothing :- )

[/showhide]

Skärmavbild 2014-06-25 kl. 08.51.36

Väska från svenska Bel & Jaz

17
0

Genom att klicka på "Skicka" bekräftar jag att jag har tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy.

© Bonnier Magazines & Brands AB, 105 44 StockholmTelefon: 08-736 53 00