ANNONS

Eu-valet 2014

/

Jag tror att de flesta av oss gick till sängs med blandade känslor igår. Jag var rätt upprörd. Av två olika saker. Det värsta igår var att se hur rasismen sprider sig runt om i Europa som en löpeld. I Grekland fick vi se bilder på hur ett ny-nazistiskt parti väljs in i Eu-parlamentet. Det är som att folk har glömt. Jag minns hur jag satt i klassrummet, när vi läste på om förintelsen. När kan det ha varit, högstadiet? Och jag tänkte för mig själv att, ”herregud så fruktansvärt, tur att vi alla är så upplysta om det här för nu kommer det aldrig att ske igen, ingen skulle tillåta de på 2000-talet”. Jag gick ju i en skola med judiska klasser så vår skola engagerade nog oss elever lite extra.

Det må vara hårt och långt draget av mig men att ny-nazister får plats i EU och att det främlingsfientliga partiet är störst i Frankrike bådar ju inte gott. Inte alls.

Vad blir motpolen på det här? Vänstervindarna drar hårdare som en protest. Miljöpartiet, V och F! drar iväg med rekordfart. Frågan är om det verkligen är en lösning att ersätta en extrem med en annan extrem. För det är just vad vänstern är. Om det är något alla partier har misslyckats med i Sverige så är det att ta Sd frågor på allvar. Att bemöta på en demokratiskt nivå. När Sd kampanjar så behövs polisen sätta in extrastyrkor. Dom är inte välkomna. Kortsiktigt ler vi, långsiktigt bäddar vi bara för fler röster. Precis som när jämställdhet inte tas på allvar så växer F! som en raket, för många är trötta på hur långsamt det går. På samma sätt är det med Sd:s väljare. När deras fråga om integration inte tas på allvar växer dom också som en raket. Det är det som är problemet med partier som drivs av en fråga. Det gemensamma med Sd och F! är att båda är missnöjespartier. Och ska vi motarbeta Sd så är inte ännu ett missnöjesparti lösningen. Därför fungerar inte F! slogan ”ut med rasisterna, in med feministerna!”. Det blir snarare ”in med feministerna och rasisterna”. Tyvärr.

Jag tror på att endast liberala röster som höjs kan göra skillnad med främlingsfientlighet. Partier som låter andra komma till tals. Som står på en trygg bas med en politik som är bred och genomtänkt. Därför måste alliansen tuffa till sig och prata invandring och tiggeri. Visa Sd:s sympatisörer att det finns ett allierat block som väcker frågan och en plan. Som inte blundar. Att vänstern växer som en protest skrämmer mig. Historiskt verkar vi ha glömt bort vad kommunism har inneburit. F! ökning är också något jag inte stödjer. Det många glömmer är att F! inte endast är fråga om jämställdhet utan en vänstervriden feminism vilket Gudrun Schyman står för. Det är något helt annat. Därför är det felaktigt att översätta jämställdhet med F!. När man röstar på F! röstar man inte endast som en protest utan också som ett ja till en vänsterpolitik. Vilket innebär att RUT/ROT ska bort, höja bidrag såsom A-kassan, avskaffa vinster i välfärd, ha sex timmars arbetsdag och kvotera föräldrarledigheten. Återigen tydligt vänstertänk – Ta ifrån invånarnas beslut om vardagliga ting och låta staten få större inflytande. Just samma mening skulle lika gärna kunna beskriva Sd, ”Ta ifrån invånarnas beslut om vardagliga ting och låta staten få större inflytande”. Vilket visar på två extremer som närmar sig varandra.

Nu hoppas jag att att Allians-partierna steppar upp. Framför allt Moderaterna. Ut och prata invandring, ut och prata miljö och jämställdhet. Men med individens frihet som grund och inget annat.

[showhide type=”post” more_text=”Show english translation…” less_text=”Show less…”]

I think most of us went to bed with mixed feelings yesterday. I was pretty upset, for two different reasons. The worst thing was how the racism is spreading around Europe like a wildfire. The footage from Greece showed how a neo-Nazi party was elected into the EU-parliament. It’s as though people have forgotten. I remember sitting in the classroom reading about the Holocaust. When could it have been, junior high? And I thought to myself ”how awful, thank God that we are more informed these days so that it will never happen again, no one would allow something like this to take place in the 21st century”. I went to a school with Jewish classes so our school was probably specially involved.

It may seem like an over-reaction, but that neo-Nazis are given seats in the EU and that the anti-immigration party is the biggest one in France is not a positive sign. At all.

And what’s the reaction? The left attracts voters as a way of protesting. The Green Party, Left Party and Feminist Party have record high numbers. But the question is whether it’s really a solution to fight one kind of extremism with another. Because that’s what the left wing is. If there’s one thing that all Swedish parties have failed to do, it’s to respond to the questions raised by the Sweden Democrats in a serious manner and democratic manner. When SD Campaigns, the police need special reinforcement. They’re not welcome. In the short run, we’re smiling but in the long run we are only giving them more votes. Just like F! grows when equality is taken seriously, because things are moving so slowly, voters flood to SD when questions about integration aren’t being dealt with. That’s the problem with parties that are driven by one question only. SD and F! are both signs of discontent amongst the voters. We can’t fight SD with yet another discontentment party. That’s why F!’s slogan ”out with the racists, in with the feminists” doesn’t work. It’s rather ”in with the feminists and the racists”. Unfortunately.

I think that liberal voices along can make a difference against the anti-immigration movement. Parties that let other parties speak. That have a safe platform with policies that are wide and well thought through. That’s why the alliance needs to toughen up and talk about immigration and begging. They need to show SD’s voters that there is an alliance that can tackle the question and that has a plan. That doesn’t close its eyes. That the left has grown as a reaction to this scares me. Historically we seem to forget what communism has meant. I don’t support F!’s growth either. A lot of people seem to forget that F! is not only about equality but about leftwing-driven feminism. When you vote for F! you don’t just vote against something else but you also say yes to leftist politics. That means removing RUT/ROT, higher benefits, lower possibilities of profit, a six hour work day and taking affirmative action with regards to parental leave. That’s clear leftist policies – taking away the citizen’s power to decide on everyday things and let the state have more influence. The same sentence could be used to describe SD ”taking away the citizen’s power to decide on everyday things and let the state have more influence”. That shows how two extreme sides approach one another.

I hope that the allied parties step up their game. Especially the Moderates. Go out there and talk about immigration, go out there and talk about the environment and equality. But base it on the freedom of the individual and not something else.

[/showhide]

562
0

Genom att klicka på "Skicka" bekräftar jag att jag har tagit del av Bonnier News personuppgiftspolicy.

© Bonnier Magazines & Brands AB, 105 44 StockholmTelefon: 08-736 53 00